Als productieras bereikt de Dutch Hampshire Down door een natuurlijke leefwijze een uitstekende karkaskwaliteit.

Ras  Van oorsprong is de Hampshire Down als dubbeldoelschaap een productief gebruiksras

De Hampshire Down is in Engeland rond 1850 als gebruikskruising gefokt uit de Wiltshire Horn, de Berkshire Knott en de Southdown. Er was behoefte aan een schaap dat onder natuurlijke omstandigheden productief kon zijn. Zo ontstond een meerdoelras, sober en hard, vruchtbaar, zelfredzaam en bevleesd. Doorgefokt tot productieras groeien de vitale lammeren snel en vererven de rammen de bevleesdheid en groeisnelheid in kruisingen met andere rassen.

 

groep hampshire downs in natuurlijke omgeving   groep hd's met lammeren hampshire downs op de voorjaarswei

  Natuurlijke leefwijze  

Oorspronkelijk werd de Hampshire Down in grote kuddes gehouden en geweid in schrale natuurterreinen. Ze zorgden voor bemesting, voor wol voor kleding en voor vlees voor voeding. Deze schapen hadden een efficiënte voederconversie en konden groeien, lammeren zogen en in conditie blijven bij een gering ruwvoeraanbod.

 zadel hampshire down lam 6 maanden : 45 mm spier, 4 mm vet

 

 

Eigentijdse karkaskwaliteit 

 De Hampshire Down is in staat om in korte tijd slachtrijp te worden. Anders dan vroeger is de vraag naar mager lamsvlees nu groter. Door fokkerijtechniek en extensieve houderij kunnen de karkaskwaliteit en groeisnelheid aan de eisen van deze tijd worden aangepast. Zodat het ras kan overleven.

 

herkauwende en rustende hd jaarlingen  De Dutch Hampshire Down

De DHDSBA Hampshire Downs zijn geen showdieren maar productiedieren. Ze leven in kuddes, ongekunsteld en onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden, zodat ze hun oorspronkelijke eigenschappen kunnen ontwikkelen en bewijzen. De voeding bestaat uit gevarieerd seizoensruwvoer, aangevuld met natuurlijke supplementen. Krachtvoer wordt alleen verstrekt in de lactatie- en afmestperiode. Doelstelling is een licht en bevleesd karkas te produceren.

hd's met lammeren in het voorjaar  de lammeren trekken met de groep mee 

Welzijn door een natuurlijk leven en extensieve houderij.

 

 Engels Well-being because of a natural life and extensive sheepfarming

Of origin the Hampshire Down was bred as a multi purpose breed, in order to produce meat, wool and minure. Originated from the Wiltshire Horn, the Berkshire Knott and the South Down, the Hampshire Down appeared to be sober and hardy, selfsupporting and meaty. As a production breed the Hampshire Down gains an excellent carcass quality under natural circumstances. The lambs will grow fast and can be finished on grass alone. Through genomics and extensive sheepfarming the carcass quality is being adjusted to the demands of the consumer market nowadays. The DHDSBA Hampshire Downs are not showsheep but productionsheep. The breeding groups live in herds, partly in natural landscapes, developing natural qualities. Concentrates are only given in the lambing period. DHDSBA aims for light and lean carcasses.