Functionele criteria en resultaten  bepalen de selectie en aanhouding. Periodiek worden dieren afgezet, onder andere naar vleeslamproducenten en hobbyboeren.

 

Functionele selectiecriteria

Teneinde het fokplan te kunnen uitvoeren dient ieder jaar een aantal dieren aan gestelde functionele eisen qua groei, bespiering en vetbedekking, worpgrootte en moedereigenschappen te voldoen. Hoewel de eisen voor lammeren, jaarlingen en volwassen dieren uit de kern- en ringgroepen verschillen, wordt de totale groep ieder jaar door aanwas zo groot dat elk kwartaal streng geselecteerd moet worden.

 

Afzet

Bij het spenen van de lammeren, na het wegen en scannen, en voor en na de dekperiode komen er dus dieren vrij die de criteria voor aanhouding in de competitie met koppelgenoten niet voldoende halen. Deze dieren worden slachtrijp gemaakt of te koop aangeboden. Bij boventalligheid worden momenteel ook excellente fokdieren te koop aangeboden en naar verschillende kanalen afgezet. Voor de slachtlamproducent blijkt de Hampshire Down ram, met zijn snelle groei, een goede vleeslamvader. Maar ook de hobbyboer speelt een belangrijke rol bij de afzet na de selectie en heeft ook volop keuze. De dieren zijn opgenomen in het UK stamboek en zijn gecertificeerd scrapie- en zwoegervrij.

 

Dutch Hampshire Down ideaal voor de hobbyboer

De Hampshire Down is erg gewild vanwege het fraaie exterieur en gezien als een verfraaiing in de wei, zeker ook ter afwisseling van traditionele Nederlandse schapenrassen. De soberheid en hardheid, de vruchtbaarheid, het aflamgemak en de goede moedereigenschappen komen de hobbyboer goed van pas. De dieren passen zich goed in een groep aan, zijn rustig en snel gewend aan wisselingen in voer en weer. De hobbyboer houdt doorgaans geen schapen om ermee op keuringen te pronken en bekers te winnen maar wil voor een redelijke prijs genieten van iets moois in de wei en op stal. Koopt de hobbyboer schapen uit het DHDSBA-fokprogramma, dan zijn dat sterke 1e klasse dieren die uit top importdieren gefokt zijn op eigenschappen die voor de eigen houderij gunstig zijn maar ook bij de afzet een goede prijs kunnen opbrengen. Want een Hampshire Down mag mooi zijn maar moet goed zijn !

 

Indien u Hampshire Down lammeren, jaarlingen, ooien of rammen wilt kopen, neemt u dan eens contact op en maak een afspraak met Bert Hadderingh (0592 272 438 / e berthadderingh@planet.nl) of Gert Smit (0522 470 464 / e smit@durpelhoeve.nl).

 

Engels Functional criteria determine selection and selling 

Functional criteria and results qua growth, muscle and fat, litter and mothering qualities, continuously determine the selection and retainment. Periodical lambs and sheep are being sold, both to producers of butcher’s lambs and hobbyfarmers.