Door met partners in de fokkerij en houderij samen te werken kan de DHDSBA het economisch potentieel van de Hampshire Down beter realiseren.

 

Partners gezocht  

Teneinde inteelt te voorkomen, succescombinaties te herhalen en kansen op positieve mutaties te creëren, selecteren we vrij streng. Ook omdat we vanuit een beperkte capaciteit werken en toch succesvolle genen willen vinden. Constant in gevecht met statistische betrouwbaarheid en fysiek resultaat zijn we blij met de start van de natuurbegrazingsprojecten. Er is echter behoefte aan meer schapen voor onderzoek en bewijs. Daarom zijn we op zoek naar fokkers als partners, opdat de fokdoelen sneller en betrouwbaarder kunnen worden bereikt.

 

Samen werking bereiken

Samen met deze partners zouden we een economische schapenhouderij met Hampshire Downs willen ontwikkelen. Samen kunnen we nieuwe generaties doen ontstaan, hoogwaardig mager lamsvlees produceren, en lammeren en jaarlingen opfokken. Met nieuwe partners hopen we te bouwen aan een fokcirkel met parallelgroepen, die in een opwaartse spiraal resultaat oplevert.

 

Hoe wordt je partner ?

Partner wordt je als je gelooft in

  de Hampshire Down als potentieel ras om vleeslammeren en vleeslamvaderdieren te produceren

  de mogelijkheid om een schaap te fokken dat minder snel vervet, terwijl het wel spier en gewicht aanzet

  een extensieve manier van schapen houden

  wegen en scannen als selectiemiddel om veelbelovende schapencondities en genen te vinden

  samenwerking om kennis en resultaten te genereren

 Als partner

  beschik je over voldoende beweidbare grond, stalruimte en tijd

  kun je F-1’s, -2’s of -3’s opfokken, kopen of in bruikleen verwerven

  in spé nodigen we je uit ons speciale aanbod te verkennen

 

Aanbod : een kerngroep lam

Zoals hiervoor en in onze Newsreports gesteld, proberen we twee hoofddoelen in onze fokkerij te verwezenlijken.

A. Het  realiseren van een snelle jeugdgroei van de dieren die onder natuurlijke omstandigheden gehouden worden

B. Het ontwikkelen van oudere dieren die zelf niet vervetten, conditie vasthouden en snelle jeugdgroei doorgeven.

Om deze doelen te kunnen realiseren zoeken we dus partners die bereid zijn samenwerking, in welke vorm dan ook, aan te gaan en dieren in hun schapenhouderij onder te brengen. Voor de fokker die met minimaal tien ooien wil participeren en onze fokdoelen ook nastreeft stellen we dan ook een geselecteerd kerngroep lam om niet beschikbaar.

 

Geïnteresseerd ? Bel dan Bert Hadderingh of Gert Smit.

 

 

 Engels Through partnerships DHDSBA can enable the economic potential of the HD

In order to avoid inbreeding, repeat succesful combinations and create chances for positive mutants in small populations, selection must be regular and severe. Fighting with statistic reliability and physical results the natural grazing projects come in very useful. However, larger numbers of sheep arer required for research and proof. Therefore, DHDSBA is looking for breeding partners, to reach breeding goals faster and more reliable. Breeding circles with center and ring groups might be an effective way of producing lean lambs and raising improved generations of ewes. Hobbyfarmers might prove to be important buyers of lambs and ewes from the ring groups, whereas professional sheepfarmers could find their way to the center groups for terminal sires or promising lambs.