In de DHDSBA, onderdeel van het Engelse stamboek en te vinden op allerlei manifestaties en in publicaties, is veel kennis en ervaring vertegenwoordigd.

 

Organisatie

De DHDSBA fokkers zijn lid van het Engelse moederstamboek. Net als zusterorganisaties in België, Ierland en Schotland is de Nederlandse afdeling zelfstandig qua realisatie en representatie maar zij conformeert zich volledig aan de rasstandaard en regels rond statuten en lidmaatschap. In het belang van verbetering en beheer van het ras worden gegevens met andere organisaties uitgewisseld.

 

In de DHDSBA is ruim 50 jaar ervaring met het fokken van Hampshire Downs vertegenwoordigd, gevestigd op de overtuiging dat een ras uitsluitend kan blijven bestaan door selectie op economische kwaliteiten. De DHDSBA wil dat helpen bewijzen.

 

 

Jaarling rammen en ramlammeren wachten op hun scan demo

Een demo met uitleg trekt altijd veel publiek.  Activiteiten

Op voorlichtingsavonden geven DHDSBA leden informatie over het ras, fokkerij- en houderijdoelen, behaalde resultaten, afzetmogelijkheden en de diverse aspecten van het lidmaatschap. Op verzoek zijn bedrijfsbezoeken met powerpoint presentatie, weeg- en scandemonstratie en rondleiding mogelijk.

 

De Dutch Hampshire Down wordt niet voor exterieurkeuringen ingeschreven. De beoordeling van functionele eigenschappen en dierkwaliteit, in de zin van gezondheid, welzijn en duurzaamheid van een schaap worden nu eenmaal niet in een showring vastgesteld. Wel in het veld, in de nakomelingen en aan het karkas.

 

De DHDSBA brengt elk kwartaal een nieuwsperiodiek uit : The Dutch Hampshire Down Report.

 

Contact

De Hondsrughoeve, Bert Hadderingh, Eexterweg 2b, 9468 TH Annen

Tel. (+31) 592 272 438.

E berthadderingh@planet.nl

De Durpelhoeve, Gert Smit, Armweide 10, 7963 RT Ruinen

Tel. (+31) 522 470 464

E smit@durpelhoeve.nl

 

 Engels DHDSBA is related to HDSBA and develops markets, rather based on economic than on show qualities

Members of the DHDSBA are members of the UK HDSBA. The Dutch are a small group that fully commits itself to the breed standard and rules of the English association. For the time being the Dutch association has no legal status yet but is i.f. (‘in foundation’). Collected data about weighing and scanning are exchanged with HDSBA / Signet. Members of DHDSBA share over 50 years of experience, based upon the belief that a breed only can exist through selection on economic qualities. DHDSBA is helping in giving evidence of this by developing pr and selling possibilities. DHDSBA sheep are not entered in show classes. It is strongly felt that the judgement of functional traits like carcase leaness and qualities like soundness, well-being and durability of Hampshire Down sheep are not being established in the showring, but for sure in the field, in the offspring and at the carcase. Quarterly DHDSBA delivers a Newsreport in both English and Dutch, dealing about its progress.