De karkaskwaliteit wordt via weging, scanning en classificatie vastgesteld en verbeterd door selectie en kernfokkerij.

Gert Winter van ISG weegt en scant lammeren op stal

   

 

                              

 

        Spierdikte en vetbedekking worden afgelezen. 

    Beoordeling

Omdat meten weten is worden de schapen van de DHDSBA-leden meerdere malen gewogen en gescand op vlees/vet verhouding, en geclassificeerd volgens objectieve, marktconforme kwaliteitscriteria.

 

Selectie

De belangrijkste selectie vindt plaats op basis van de mager vlees index en de genetische aanleg daartoe. Inspectie voor opname in het Engelse stamboek geschiedt bij geplande inzet voor de fokkerij en door een rasdeskundige inspecteur. Daarbij is de Engelse rasstandaard uitgangspunt.

  

Kernfokkerij fokgroep hd's met lammeren op de wei  

In het gehanteerde fokkerijmodel krijgen ooien, die volgens classificatie en genetische aanleg in kern- en ringgroepen zijn ingedeeld, de daarbij best passende en onverwante ram toegewezen. Daarbij wordt niet uitgegaan van compensatie- maar van verbeteringsparing. Regelmatig worden daarvoor hoog geïndexeerde fokdieren geïmporteerd. De aan te houden nakomelingen moeten qua kwaliteit en groei dus beter zijn dan de ouderdieren. De fokkerij brengt slachtlammeren, slachtlamvaderdieren en moederdieren voort.

hd lammeren zijn alert  groepje hd lammeren op stal enkele weken oud 

 

Dutch Hampshire Down Sheep

Als Dutch Hampshire Down Sheep Breeders streven wij ernaar om de schapen doelmatig en objectief te beoordelen, te classificeren en te selecteren. Bij de bepaling voor afzet en fokkerij speelt niet het exterieur maar de slachtkwaliteit de hoofdrol. Elk dier dient, hetzij als slachtlam, hetzij als slachtlamvaderdier, hetzij als moederdier, aanwijsbaar te kunnen bijdragen aan de verbetering van het ras of de consumentenbeleving. Er wordt gestreefd naar een dierwaardige afzet en een functionele vierkantsverwaarding.  

 karkassen hampshire down lammeren 6 maanden  karkas hampshire down lam 6 maanden 

 

Engels Objective criteria for weighing, scanning and classification determine the selection, key breeding and selling

The carcass quality is determined through weighing, scanning and classification. Improvement is established by selection and key breeding. Ewes are divided in center and ring groups, sired by the best genetic fitting rams, aiming for progression in each next litter. DHDSBA tries to find and work with objective and functional criteria for judging, classification and selection. Only sheep that improve the future achievement of the herd are kept. The DHDSBA breeding produces butcher's lambs, terminal sires and breeding ewes.  DHDSBA is striving for an animal worthy selling and full use of the carcase.