Nieuws

18 juni DHDSBA met infostand op Dag van het Schaap
Door: GSgeplaatst op: 2011-06-16 21:11:28
Zaterdag 18 juni wordt in Ermelo de Dag van het Schaap gehouden. Er zijn ruim 40 schapenrassen te zien maar er zijn ook allerlei activiteiten en proeverijen. Deze dag wordt tweejaarlijks georganiseerd voor professionele schapenhouders en hobbyboeren. De DHDSBA is er met een stand aanwezig, waarin informatie over hun natuurlijke, extensieve schapenhouderij ter inzage ligt. Ook worden powerpoint presentaties gehouden over de fokkerijfilosofie, resultaten en activiteiten. Er zijn Hampshire Downs bij de stand aanwezig, er liggen leaflets klaar en u bent welkom voor voorlichting of een praatje, een hapje en een drankje.
Weeg- en scangegevens leiden tot nieuwe inzichten en fokkerij-aanpak
Door: GS/BHgeplaatst op: 2011-06-16 21:02:06
DHDSBA-leden wegen en scannen hun lammeren en schapen nu 5 jaar. Inmiddels is met verschillende houderij-omstandigheden veel ervaring opgedaan, ook voor wat betreft de invloed hiervan op weeg- en scangegevens. Doordat nu meerdere jaren gegevens zijn verzameld over bevleesdheid, vetbedekking en groei en terugkoppeling uit slachtgegevens is verkregen, is ook zicht ontstaan op de genetische kwaliteiten van geÔmporteerde en zelfgefokte vader- en moederdieren. Met behulp hiervan kan nu een goede selectie worden gedaan en kan het fokmodel worden aangepast. Dat fokken lange termijn werk is was bekend maar dat er zicht op positief resultaat ontstaan is heeft een stimulerend effect op onze ambities en stemt ons perspectief voor de toekomst optimistisch.
Newsreports nu ook in het Nederlands
Door: GSgeplaatst op: 2011-06-16 20:45:04
In de UK ontvangen ruim 60 relaties onze driemaandelijkse e-Newsreport. Sinds eind 2010 is er ook een Nederlandse editie uitgebracht. Deze editie wordt inmiddels onder 50 professionele relaties en hobbyboeren verspreid. De Engelse versie is wat technischer dan de Nederlandse, gezien de gezochte samenhang met de rasontwikkeling door scanning en weging. De Nederlandse versie is wat dat betreft minder diepgaand maar benadrukt meer de praktische schapenhouderij met Hampshire Downs. Wilt u de Nederlandse editie ontvangen ? Stuur ons dan een e-mail.
Website DHDSBA wordt doorontwikkeld
Door: GSgeplaatst op: 2011-06-16 19:59:46
Vanwege de nadruk die in de DHDSBA-aanpak ligt op de natuurlijke, extensieve schapenhouderij met Hampshire Downs heeft de website een 'groenere' lay-out gekregen. Het fotomateriaal is vergroot, waardoor de schapen beter in beeld komen. De website wordt ook in Engeland regelmatig door collegafokkers bekeken. Daarom is onderaan elke pagina bij de Engelse vlag een samenvatting in het Engels geplaatst. Doordat bij onze strenge selectie veel schapen en lammeren aan hobbyboeren worden verkocht is hier een nieuwe pagina aan gewijd, zie Gevraagd & Aangeboden. Momenteel wordt gewerkt aan een pagina met downloads waarop de verschenen Newsreports en onderzoeksresultaten te vinden zijn. En er komt nog meer website nieuws !
3 oktober Dag van de Ram
Door: GS/BHgeplaatst op: 2009-09-16 23:08:34
Omdat de indexfokkerij en extensieve houderij van de DHDSBA na enkele jaren vruchten begint af te werpen wordt op 3 oktober a.s. de Dag van de Ram georganiseerd. Het begin van het nieuwe dekseizoen wordt voor mensen uit de professionele wereld van de schapenhouderij feestelijk ingeluid met een uiteenzetting van de opzet van de fokkerij en houderij. De (nieuwe) rammen, ooien, jaarlingen en lammeren kunnen via een rondleiding worden bezichtigd. Om de cijfers te ondersteunen worden eigen slachtproducten in een smakelijke proeverij gepresenteerd. Tenslotte worden de rammen bij de ooien toegelaten. De Dag van de Ram wordt dit jaar georganiseerd op de Durpelhoeve van Gert en Tonneke Smit in Ruinen.
Hebt u interesse om deze dag bij te wonen, meld u dan aan via smit@durpelhoeve.nl of berthadderingh@planet.nl.
Veel gerichte belangstelling voor DHDSBA op de Dag van het Schaap
Door: GSgeplaatst op: 2009-06-07 20:52:36
De grote combi-stand van de DHDSBA met ISG trok deze editie van de Dag van het Schaap in Ermelo veel bezoekers. De hokken met de rustige Hampshire Down jaarling rammen, ooien en lammeren genoten veel bekijks. Zowel serieuze hobbyisten, aanwezige koks, langskomende schaapherders als medefokkers en de professionele afzetbedrijven hebben de DHDSBA in het vizier waar het gaat om dierwaardig schapen fokken en houden. De door de DHDSBA gepraktizeerde natuurlijke, extensieve leefwijze van de dieren leidt tot een betere conditie, minder gezondheids- en welzijnsklachten en een hogere productiviteit. De kosten blijven daardoor laag en de opbrengsten realistisch. Menigeen was van mening dat de filosofie van de DHDSBA een eigentijdse en aantrekkelijke maar ook professionele en economisch verantwoorde manier van schapenhouderij laat zien, ook voor de kleine schapenhouder. De gegeven voorlichting en de gebruikmaking van via Inter Schaap Genetics verworven weeg- en scangegevens in de fokkerij dragen in belangrijke mate bij aan een doelmatige schapenhouderij. Niet alleen met adviezen maar ook met fokmateriaal uit de verschillende kern- en ringgroepen konden de DHDSBA fokkers de serieuze medefokkers, vleeslamproducenten en hobbyisten van dienst zijn. De DHDSBA blikt derhalve terug op een geslaagde Dag van het Schaap.
DHDSBA leden bezoeken Stratford show en sale
Door: GS/BHgeplaatst op: 2009-06-04 23:39:12
31 Mei jl. bezochten Bert Hadderingh en Gert Smit op uitnodiging de show en sale in Stratford-upon-Avon (UK). De DHDSBA leden werden warm ontvangen en kregen veel waardering en respect voor het wegbereidende werk in Nederland. Met de daar aanwezige collegafokkers werden nieuwe contacten gelegd en bestaande banden aangehaald, en werden goede zaken gedaan : het hoogst geÔndexeerde op de show aanwezige ramlam werd in de sale aangekocht en opties konden worden verworven op hoog geÔndexeerde vrouwelijke dieren. Daardoor wordt voor de komende jaren bloedspreiding gegarandeerd en kan verbetering worden geboekt. De dieren worden deze zomer geÔmporteerd en kunnen aansluitend voor de fokkerij worden ingezet.
Belgisch zusterstamboek vraagt om samenwerking
Door: GS/BHgeplaatst op: 2009-04-08 20:19:13
De bedrijfsbezoeken zijn in uitstekende sfeer verlopen. Bij de uitwisseling van informatie bleek wel dat de regelgeving, gezondheidshandhaving, houderij en fokkerij in ons buurland sterk verschillen van de onze. Er werden veel vragen gesteld over met name de economische kant van schapenhouden en de daarvoor noodzakelijke aanpassingen in de houderij en fokkerij, en dus in de denkwijze.
Het vertrouwen in de binnen de DHDSBA aanwezige kennis en ervaring plus het ondersteunende netwerk van onderzoek en wetenschap, zowel in Nederland als in de UK, bracht de vraag naar voren of de DHDSBA haar zusterstamboek in haar ontwikkeling niet zou kunnen ondersteunen. Deze collegiale vraag wordt in het belang van het ras en beide organisaties uiteraard serieus in overweging genomen.
Bedrijfsbezoek uit BelgiŽ
Door: BH/GSgeplaatst op: 2009-04-08 20:09:54
In het weekend van 4 en 5 april 2009 bezoekt het bestuur van de Belgische zusterorganisatie, vergezeld van een aantal leden en hun partners onze fokkerijen.
Bezichtiging van het hunebed in Eext staat ook op het programma en met een bezoek aan de kudde Drentse heideschapen aan de Dwingelderveld in Ruinen wordt de streekcultuur niet vergeten.
En uiteraard wordt er in dit weekend via saucijsjes en maaltijdsoep van de eigen exportkwaliteit Hampshire Down lamsvlees geproefd.